मैवं स्युर्मन्दभाग्यायाः क्लेशा निर्वेदहेतवः ।

येनानुबन्धं निर्हृत्य पुरुषः शममृच्छति ॥३७॥

अंगीं आदळतां दुःखद्वंद्व । अभाग्यासी ये सबळ क्रोध ।

थिता विवेक होय अंध । भाग्यमंद ते जाणा ॥६३॥

दुःख देखतांचि दृष्टी । ज्यासी वैराग्य विवेकेंसी उठी ।

तेणें छेदूनि स्नेहहृदयगांठी । पावे उठाउठी निजसुख ॥६४॥

पुरुषांसी परमनिधान । विवेकयुक्त वैराग्य जाण ।

तेणें होऊनियां प्रसन्न । समाधान पावती ॥६५॥

मी पूर्वी परम अभाग्य । महापुरुषांचे जें निजभाग्य ।

तें भगवंतें दिधलें वैराग्य । झालें श्लाघ्य मी तिहीं लोकीं ॥६६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel