शय्यासनाटनस्थानवार्ताक्रीडाशनादिकम् ।

मिथुनीभूय विस्त्रब्धौ चेरतूर्वनराजिषु ॥५५॥

सेवितां ज्याची अतिगोडी । तें घालिती येरयेरांच्या तोंडीं ।

जीवेंप्राणें शिणोनी जोडी । तें दे आवडीं स्त्रियेसी ॥५७॥

स्त्रियेसी सांडूनि दूरी । पाऊल न घाली बाहेरी ।

हात धरोनि परस्परीं । आंतबाहेरी हिंडती ॥५८॥

सदा एकांतां बसती । एके स्थानीं दोघें असती ।

दोघें क्रीडाविहार करिती । खेळ खेळती विनोदें ॥५९॥

एकांतीं गोड बोली । सासुसासर्‍यांचा विकल्पु घाली ।

दिराभाव्यांच्या मोडी चाली । बोलाच्या भुलीं भुलवित ॥५६०॥

एके आसनीं बैसती । येरयेरांतें टेंकती ।

एके शय्ये निद्रा करिती । अहोरातीं एकत्र ॥६१॥

मैथुनसुखाचेनि वैभवें । विश्वासोनि जीवेंभावें ।

हिताहित कांही नाठवे । गृहिणीगौरवें नाचतू ॥६२॥

खेंडकुलिया आराम । त्यामाजीं दोघां समागम ।

नाममात्रें गृहाश्रम । विषयसंभ्रम वनराजीं ॥६३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी