वसुदेव उवाच-भगवन्भवतो यात्रा स्वस्तये सवदहिनाम् ।

कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमश्लोकवर्त्मनाम् ॥४॥

स्वलीला कृपा केली तुम्हीं । तेणें परम सभाग्य जाहलों जी मी ।

तुमचेनि आगमनें आम्ही । कृतकृत्य स्वामी सन्निधिमात्रें ॥४३॥

चुकलिया निजजननी । बाळक दीन दिसे जनीं ।

त्यासी मातेच्या आगमनीं । संतोष मनीं निर्भर ॥४४॥

त्याहूनि श्रेष्ठ तुमची यात्रा । नित्य सुखदाती भूतमात्रां ।

स्वलीला तुम्ही मही विचरां । दीनोद्धारालागुनी ॥४५॥

मातेच्या आगमनीं निजबाळा । दृष्टिउत्संगीं नित्य नवा सोहळा ।

तुमची यात्रा दीनां सकळां । भोगवी स्वलीळा निजात्मसुख ॥४६॥

माता सुख दे तें नश्वर । तुमच्या आगमनीं अनश्वर ।

नित्य चित्सुख चिन्मात्र । परात्पर भोगावया ॥४७॥

तुम्ही भागवतधर्ममार्गगामी । तैंचि तुमची भेटी लाहों आम्ही ।

जैं पुण्यकोटी निष्कामीं । प्रयागसंगमीं केलिया ॥४८॥

नारदा तूं भगवद्रूप । तुझी भेटी करी निष्पाप ।

तुवां कृपा केलिया अल्प । स्वयें चित्स्वरुप ठसावे ॥४९॥;

तुझेनि भक्तीसी महिमा अमूप । तुझेनि वाढला भक्तिप्रताप ।

तुझेनि भक्ति भगवद्रूप । तूं चित्स्वरुप निजनिष्ठा ॥५०॥

तूं भक्तिप्रकाशकु दिवटा । कीं भक्तिमार्गींचा मार्गद्रष्टा ।

नारदा तुझा उपकार मोठा । भक्तीच्या पेठा वसविल्या तुवां ॥५१॥

मुख्य भागवतशास्त्र पूर्ण । तुवां व्यासासी उपदेशून ।

प्रगट करविलें दशलक्षण । दीन जन उद्धरावया ॥५२॥

नारदा तूं देवासमान । हेही उपमा दिसे गौण ।

तेचिविषयीं निरुपण । वसुदेव आपण निरुपी ॥५३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel