निर्विण्णस्य विरक्तस्य, पुरुषस्योक्तवेदिनः ।

मनस्त्यजति दौरात्म्यं, चिन्तितस्यानुचिन्तया ॥२३॥

जन्ममरणांचें महाआवर्त । भोगितां वैराग्यें अतिसंतप्त ।

अतएव विषयीं विरक्त । जैसें विषयुक्त परमान्न ॥४४॥

मघमघीत अमृतफळ । त्यावरी सर्पें घातली गरळ ।

तेवीं विषयमात्रीं सकळ । देखे केवळ महाबाधा ॥४५॥

ऐसेनि विवेकें विवेकवंत । श्रद्धापूर्वक गुरुभक्त ।

गुरुनें सांगितला जो अर्थ । तो हृदयांत विसरेना ॥४६॥

गुरुनें बोधिला जो अर्थ । तो सदा हृदयीं असे ध्यात ।

चित्तीं चिंतिलाचि जो अर्थ । तोचि असे चिंतित पुनःपुनः ॥४७॥

करितां प्रत्यग्‌वृत्तीं चिंतन । संकल्प विकल्प सांडी मन ।

त्यजोनियां देहाभिमान । ब्रह्मसंपन्न स्वयें होय ॥४८॥

झालिया ब्रह्मसंपन्न । स्वरुपीं लीन होय मन ।

हाही एक उपावो जाण । न ठाके तरी आन अवधारीं ॥४९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी