देवकी रोहिणी चैव, वसुदेवस्तथा सुतौ ।

कृष्णरामावपश्यन्तः, शोकार्ता विजहुः स्मृतिम् ॥१८॥

प्राणांश्च विजहुस्तत्र, भगवद्विरहातुराः ।

उपगुह्य पतींस्तात, चितामारुरुहुः स्त्रियाः ॥१९॥

देवकी आणि रोहिणी । वसुदेव उग्रसेन दोनी ।

यादव निमाले रणांगणीं । ते स्थानीं पाहों येती ॥२३॥

दीर्घशयनें युद्धधरणीं । पडिल्या यादववीरश्रेणी ।

तेथें राम कृष्ण पुत्र दोनी । पाहतां नयनीं न देखती ॥२४॥

कृष्णविरहें शोकाकुलित । दुःख न संठेचि अतिअद्भुत ।

चौघें जणें आक्रंदत । पडिलीं मूर्च्छित अतिदुःखें ॥२५॥

निमाल्या रामकृष्णांचें मुख । आम्ही न देखों निःशेख ।

तेणें उथळलें परम दुःख । दुःखासवें देख निमाला प्राण ॥२६॥

प्राणें करावें उत्क्रमण । त्यांसीही श्रीकृष्णदुःख दारुण ।

दुःखें निमाले स्वयें प्राण । वांचवी कोण रडत्यांसी ॥२७॥

न देखतां राम कृष्ण । ते मूर्च्छेसवेंचि जाण ।

चौघीं जणीं त्यजिले प्राण । अर्ध क्षण न लागतां ॥२८॥

समस्त यादवांच्या स्त्रिया । धरुनि आपुलाले प्रिया ।

अग्निप्रवेश करावया । चढल्या लवलाह्यां चितेमाजीं ॥२९॥

यादवांचिया स्त्रिया बहुतीं । कोण प्रवेशल्या कैशा रीतीं ।

तेही अग्निप्रवेशाची स्थिती । परीक्षितीप्रती शुक सांगे ॥२३०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel