देवकी रोहिणी चैव, वसुदेवस्तथा सुतौ ।

कृष्णरामावपश्यन्तः, शोकार्ता विजहुः स्मृतिम् ॥१८॥

प्राणांश्च विजहुस्तत्र, भगवद्विरहातुराः ।

उपगुह्य पतींस्तात, चितामारुरुहुः स्त्रियाः ॥१९॥

देवकी आणि रोहिणी । वसुदेव उग्रसेन दोनी ।

यादव निमाले रणांगणीं । ते स्थानीं पाहों येती ॥२३॥

दीर्घशयनें युद्धधरणीं । पडिल्या यादववीरश्रेणी ।

तेथें राम कृष्ण पुत्र दोनी । पाहतां नयनीं न देखती ॥२४॥

कृष्णविरहें शोकाकुलित । दुःख न संठेचि अतिअद्भुत ।

चौघें जणें आक्रंदत । पडिलीं मूर्च्छित अतिदुःखें ॥२५॥

निमाल्या रामकृष्णांचें मुख । आम्ही न देखों निःशेख ।

तेणें उथळलें परम दुःख । दुःखासवें देख निमाला प्राण ॥२६॥

प्राणें करावें उत्क्रमण । त्यांसीही श्रीकृष्णदुःख दारुण ।

दुःखें निमाले स्वयें प्राण । वांचवी कोण रडत्यांसी ॥२७॥

न देखतां राम कृष्ण । ते मूर्च्छेसवेंचि जाण ।

चौघीं जणीं त्यजिले प्राण । अर्ध क्षण न लागतां ॥२८॥

समस्त यादवांच्या स्त्रिया । धरुनि आपुलाले प्रिया ।

अग्निप्रवेश करावया । चढल्या लवलाह्यां चितेमाजीं ॥२९॥

यादवांचिया स्त्रिया बहुतीं । कोण प्रवेशल्या कैशा रीतीं ।

तेही अग्निप्रवेशाची स्थिती । परीक्षितीप्रती शुक सांगे ॥२३०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी