राजोवाच ॥

यानि यानीह कर्माणि यैर्यैः स्वच्छन्दजन्मभिः ।

चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः ॥१॥

मुनीश्र्वरांचें अगाध ज्ञान । त्याहीवरी रसाळ निरुपण ।

तेणें रायाचें वेधलें मन । प्रश्नावरी प्रश्न यालागीं पुसे ॥२९॥

तो म्हणे देवधिदेवो हरि । स्वलीला कैसीं जन्में धरी ।

स्वेच्छा जीं जीं कर्में करी । ते अगाध थोरी मज सांगा ॥३०॥

म्हणती देवा नाहीं जन्म । तेथें कैंचें पुसशी कर्म ।

देवो अरूप अनाम । त्यासी जन्म कर्म असेना ॥३१॥

तो 'अजन्मा' परी जन्म धरी । 'अकर्मा' परी कर्में करी ।

'विदेही' तो देहधारी । होऊनि संसारीं स्वधर्म पाळी ॥३२॥

त्याच्या अवतारांची स्थिति । कवण जन्म कवण व्यक्ति ।

किती अवतार किती मूर्ति । कृपेनें मजप्रती सांगा स्वामी ॥३३॥

जे कां अतीत अनागत । वर्तमान जे प्रस्तुत ।

ते अवतार समस्त । इत्थंभूत सांगावे ॥३४॥

हरिचरित्र अवतारगुण । प्रतिपादन करावयाचा प्रश्न ।

तो सांगावया जयंतीनंदन । स्वानंदें पूर्ण 'द्रुमिल' सांगे ॥३५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी