यथा सङ्कल्पयेद् बुद्ध्या यदा वा मत्परः पुमान् ।

मयि सत्ये मनो युञ्जंस्तथा तत् समुपाश्नुते ॥२६॥

संकल्पमात्रें करी समस्त । जो मी सत्यसंकल्प भगवंत ।

त्या माझे ठायीं चित्त । विश्वासयुक्त जो राखे ॥४४॥

तो जे जे काळीं जे जे देशीं । जे जे कर्मीं जे जे अवस्थेसी ।

जें जें कांहीं वांछीं मानसीं । ते संकल्प त्यापाशीं सदा सफळ ॥४५॥

मी सत्यसंकल्प भगवंत । हृदयीं धरिल्या ध्यानयुक्त ।

त्याचें जे जे काम कामी चित्त । ते संकल्प प्राप्त होती त्यासी ॥४६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel