बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः ।

लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽर्कवत् ॥५१॥

सूर्यो थिल्लरामाजीं बिंबला । मूढ म्हणती थिल्लरीं बुडाला ।

त्याचेनि कंपें कंपु मानिला । डहुळें डहुळला म्हणती तो ॥३९॥

त्या थिल्लरातें नातळतां । गगनीं अलिप्त जेवीं सविता ।

तैसीच योगियांची योग्यता । देहातीतता देहकर्मीं ॥५४०॥

त्यासी देहबुद्धीचेनि छंदें । म्हणती योगिया देहीं नांदे ।

त्या देहाचेनि नाना बाधें । स्वबुद्धिभेदें बांधिला म्हणती ॥४१॥

त्यासी देहाचें बाधित भान । हें न कळें त्याचें गुह्यज्ञान ।

दोराचेनि सापें जाण । डसोनि कोण मारिला ॥४२॥

एवं आत्मा तो चिदाकाशीं । मिथ्या देहीं मिथ्यात्वेंसीं ।

बिंबोनि दावी देहकर्मासी । नव्हे तें त्यासी बाधक ॥४३॥

देखे आपणातें जळीं बिंबला । परी न म्हणे मी जळीं बुडाला ।

तैसा देहातीतु बोधू झाला । नाहीं भ्याला देहकर्मा ॥४४॥

देखोनि मृगजळाचा पूरु । मूर्ख करूं धांवती तारूं ।

तैसा मिथ्या हा संसारू । भयंकरू मूर्खासी ॥४५॥

यालागीं दारागृहपुत्रप्राप्ती । तेथ न करावी अतिप्रीती ।

येचिविषयीं रायाप्रती । कथा कापोती सांगतु ॥४६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी