प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान्यर्हि गृहश्रमे ।

स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिर्हि सा ॥८॥

पुरुषासी जो गृहाश्रम । तो जाणावा केवळ काम ।

तेथ नित्यनैंमित्तिक कर्म । हा स्वधर्म चित्तशुद्धी ॥५१॥

गृहाश्रमीं हिंसा पंचसून । यालागीं तमोगुण प्रधान ।

गृहीं स्त्रीभोग पावे जाण । रजोगुण या हेतू ॥५२॥

नित्यनैमित्तिक स्वधर्म । हें गृहस्थाचें निजकर्म ।

हें चित्तशुद्धीचें निजवर्म । सत्व सुगम या हेतू ॥५३॥

गृहाश्रमप्रवृत्ति जाण । सदा मिश्रित तिनी गुण ।

गुणीं गुणवंत करुन । कर्माचरण करविती ॥५४॥

न रंगतां तेणें रंगें । स्फटिक तद्रूप भासों लागे ।

तेवीं गुणात्मा गुणसंगें । वर्तों लागे गुणकर्मी ॥५५॥

जेवीं कां कसवटी आपण । कसूनि दावी सुवर्णवर्ण ।

तेवीं पुरुषाची क्रिया जाण । दावी गुणलक्षणविभाग ॥५६॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी