श्रीभगवानुवाच ।

जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः ।

मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥१॥

प्राणापानजयो जयापासीं । इंद्रियजयो असे ज्यासी ।

यावरी उल्हास मद्‍भक्तीसी । चित्त अहर्निशीं मद्युक्त ॥३२॥

उद्धवा गा त्याच्या ठायीं । अनिवार सिद्धी उपजती पाहीं ।

ये अर्थी संदेह नाहीं । जे जे समयीं जें इच्छी ॥३३॥

ऐसें उद्धवें ऐकतां । चमत्कारू झाला चित्ता ।

समूळ सिद्धींची कथा । श्रीकृष्णनाथा पुसों पा ॥३४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel