श्रीभगवानुवाच -

य एतान्मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान् ।

क्षुद्रान्कामांश्चलैः प्राणैर्जुषन्तः संसरन्ति ते ॥१॥

म्यां सांगितले जे विभाग । भक्तिज्ञानक्रियायोग ।

हा सांडूनि शुद्ध वेदमार्ग । सकाम भोग जे वांछिती ॥२९॥

क्षणभंगुर देहाचा योग । हें विसरोनियां चांग ।

सकाम कर्माची लगबग । भवस्वर्गभोग भोगावया ॥३०॥

चळतेनि प्राणसंगें । देहातें काळ ग्रासूं लागे ।

येथ नानाकर्मसंभोगें । मूर्ख तद्योगें मानिती सुख ॥३१॥

भोगितां कामभोगसोहळे । नेणे आयुष्य ग्रासिलें काळें ।

मग जन्ममरणमाळें । दुःख‍उमाळे भोगिती ॥३२॥

काम्य आणि नित्यकर्म । आचरतां दिसे सम ।

तरी फळीं कां पां विषम । सुगम दुर्गम परिपाकु ॥३३॥

तें कर्मवैचित्र्यविंदान । संकल्पास्तव घडे जाण ।

तेचि अर्थींचें निरूपण । जाणोनि श्रीकृष्ण सांगत ॥३४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी