केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः ।

येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा ॥८॥

केवळस्वरूप जे संत । त्यां माझी संगती झाली प्राप्त ।

काय करिसी तप व्रत । भावार्थें प्राप्त मज जाहलिया ॥६॥

होआवया माझें पद प्राप्त । त्यांसी भांडवल भावार्थ ।

भावबळें गा समस्त । पद निश्चित पावल्या ॥७॥

ऐकोनि माझें वेणुगीत । गोपिका सांडूनि समस्त ।

निजदेहातें न सांभाळीत । मज गिंवसीत पातल्या ॥८॥

सांडूनि पतिपित्यांची चाड । न धरोनि वेदशास्त्रांची भीड ।

माझे ठायीं निजभाव दृढ । प्रेम अतिगोड गोपिकां ॥९॥

पुत्रस्नेह तोडूनि घायें । विधीतें रगडूनि पायें ।

माझे आवडीचेनि लवलाहें । गोपिका मज पाहें पावल्या ॥१०॥

त्याचपरी जाण गायी । वेणुध्वनीं वेधल्या पाहीं ।

व्याघ्रभय विसरल्या देहीं । माझ्या ठायीं विनटल्या ॥११॥

माझ्या वेणुध्वनीं वेधलें मन । वत्सें विसरलीं स्तनपान ।

मुखींचा कवळ मुखीं जाण । माझें ध्यान लागलें ॥१२॥

माझ्या वेणुश्रवणास्तव जिंहीं । निजवैर सांडूनि देहीं ।

येरयेरांवरी माना पाहीं । व्याघ्रहरिणें तींही विनटलीं ॥१३॥

म्यां उपडिले यमलार्जुन । ते तरले हें नवल कोण ।

वृंदावनींचे वृक्ष तृण । माझ्या सांनिध्यें जाण उद्धरले ॥१४॥

मयूर तरले मोरपिसीं । गुल्मलतातृणपाषाणांसी ।

जड मूढ वृंदावनवासी । मत्सानिध्यें त्यांसी उद्धारू ॥१५॥

माझे संगतीं अनन्य प्रीती । तेचि त्यांस शुद्ध भक्ती ।

तेणें कृतकृत्य होऊनि निश्चितीं । माझी निजप्राप्ती पावले ॥१६॥

माझेनि चरणघातें साचार । कालिया तरला दुराचार ।

नागनागिणी सपरिवार । माझेनि विखार उद्धरले ॥१७॥

आपली जे निजपदप्राप्ती । ते सत्संगेंवीण निश्चितीं ।

दुर्लभ हें उद्धवाप्रती । स्वयें श्रीपती सांगत ॥१८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी