श्रीभगवानुवाच -

हन्त ते कथयिष्यामि, मम धर्मान् सुमङगलान् ।

यान् श्रद्धयाचरन्मर्त्यो मृत्युं जयति दुर्जयम् ॥८॥

जो प्रणवाचें सोलींव सार । जो ज्ञानाचें निजजिव्हार ।

जो चैतन्याचा चमत्कार । जो परात्पर परादिकां ॥१२॥

तो मेघगंभीर गर्जोनी । स्वानंदें बोले शार्ङगपाणी ।

म्हणे उद्धवा तुझी धन्य धन्य वाणी । तुझ्या प्रश्नीं मी निवालों ॥१३॥

बाळ्याभोळ्या ब्रह्मप्राप्ती । पावावया सुगमस्थितीं ।

ये अर्थीं दाटुगी माझी भक्ती । तिसी मी श्रीपती सदा वश्य ॥१४॥

माझें करितां अनन्य भजन । मी सर्वथा भक्ताधीन ।

तेथ जाती गोत ज्ञातेपण । उंच नीच वर्ण मी न म्हणें ॥१५॥

जेणें घडे भजन परम । ते सांगेन भागवतधर्म ।

जेणें निरसे कर्माकर्म । मरणजन्मच्छेदक ॥१६॥

जे धर्म स्वयें आचरितां । समूळ उन्मळी भवव्यथा ।

ज्या धर्मांच्या स्वभावतां । सुखसंपन्नता साधकां ॥१७॥

जे स्वयें धर्म स्तवितां । निरसी असत्यादि दोषकथा ।

जे धर्म सादरें ऐकतां । विषयावस्था निर्दळी ॥१८॥

माझे धर्म अतिसुमंगळ । दोषदाहक कलिमळ ।

मंगळांचेंही परम मंगळ । भजन केवळ पैं माझें ॥१९॥

श्रद्धेनें आचरतां माझे धर्म । माझ्या निजरुपीं उपजे प्रेम ।

तेणें हारपे भवभ्रम । मरणजन्म असेना ॥२२०॥

जो मृत्यु ब्रह्मयाचा ग्रास करी । हरिहरांतें मृत्यु मारी ।

मृत्यु दुर्जय संसारीं । सुरासुरीं कांपिजे ॥२१॥

त्या मृत्यूचें खणोनि खत । पाडूनि कळिकाळाचे दांत ।

अद्वयभजनें माझे भक्त । सुखें नांदत संसारीं ॥२२॥

जेणें निवारे दुर्जय मरण । ऐसें भजन म्हणसी कोण ।

ऐक त्याचेंही लक्षण । तुज मी संपूर्ण सांगेन ॥२३॥

उद्धवा तूं माझा निजसखा । यालागीं निजभजन आवांका ।

आरंभूनि पूर्वपीठिका । संक्षेपें देखा सांगेन ॥२४॥

कोटिशस्त्रें रुपल्या पाहें । तरी शूर वांचला राहे ।

तोचि वर्मीचेनि एके घायें । मरण लाहे तत्काळ ॥२५॥

तेवीं करितां नानासाधन । अनिवार्य जन्ममरण ।

त्यासी माझें हें संक्षेपभजन । समूळ जाण निर्दळी ॥२६॥

कृष्ण घनश्याम महाघन । उद्धवचातकालागीं जाण ।

वर्षला स्वानंदजीवन । तेणें त्रिभुवन सुखी होये ॥२७॥

लोटलिया वर्षाकाळ । शारदीचें निर्मळ जळ ।

तेवीं सुखाचे सुखकल्लोळ । भजनें प्रबळ एकुणतिसावा ॥२८॥

एकादशाचिया अंतीं । सुगमत्वें ब्रह्मप्राप्ती ।

तदर्थीं उत्तमोत्तम भक्ति । स्वमुखें श्रीपति सांगत ॥२९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी