एतद्विद्वान्पुरा मृत्योरभवाय घटेत सः ।

अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा, मर्त्यमप्यर्थसिद्धिदम् ॥१४॥

केवळ अस्थि चर्म मूत्र मळ । पाहतां देहो अतिकश्मळ ।

परी ब्रह्म परिपूर्ण निश्चळ । हें निर्मळ फळ येणें साधे ॥४६॥

ऐसे नरदेहाचें कारण । जाणोनि पूर्वील सज्ञान ।

सांडोनियां देहाभिमान । ब्रह्मसमाधान पावले ॥४७॥

देह निंद्य म्हणोनि सांडावा । तरी एवढा लाभ हारवावा ।

वंद्य म्हणोनि प्रतिपाळावा । तैं नेईल रौरवा निश्चित ॥४८॥

देह सांडावा ना मांडावा । येणें परमार्थचि साधावा ।

तें सावधान ऐक उद्धवा । गुप्त निजठेवा सांगेन ॥४९॥

जेणें देहें वाढे भवभावो । तेणेंचि देहेंकरीं पहा हो ।

होय संसाराचा अभावो । अहंभावो सांडितां ॥१५०॥

सांडावया देहाभिमान । पूर्वील साधु सज्ञान ।

होऊनि नित्य सावधान । ब्रह्मसंपन्न मद्रूपें ॥५१॥

नरदेहें ब्रह्मप्राप्ती । ऐसें मानूनि निश्चितीं ।

म्हणसी विषयभोगांचे अंतीं । ब्रह्मस्थिती साधीन ॥५२॥

ऐसें विश्वासतां आपण । रोकडी आली नागवण ।

देहासवें लागलें मरण । हरिहरां जाण टळेना ॥५३॥

एवं देहाचें अनिवार्य मरण । तें केव्हां येईल न कळे जाण ।

यालागीं पूर्वीच आपण । निजस्वार्थ जाण साधावा ॥५४॥

धरितां निजदेहाची गोडी । अवचितां आदळे यमधाडी ।

बुडे निजस्वार्थाची जोडी । तें निजनिवाडीं हरि सांगे ॥५५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी