क्षुत्तृट्‌त्रिकालगुणमारुतजैव्ह्यशैश्‍न्यानस्मानपारजलधीनतितीर्य केचित् ।

क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे गोर्मज्जन्ति दुश्चरतपश्च वृथोत्सृजन्ति ॥११॥

प्राणायामें प्राणापानीं । निजप्राणातें आकळोनी ।

वात वर्ष शीत उष्ण साहोनी । जे अनुष्ठानीं गुंतले ॥६९॥

क्षुधे तृषेतें नेमूनी । जिव्हा शिश्न आकळोनी ।

मज कामातें जिंतिलें मानूनी । निष्कामाभिमानी उन्मत्त ॥१७०॥

अल्प अपमानाहातीं । जे क्रोधासी वश होती ।

ते शाप देऊनि तपसंपत्ती । व्यर्थ नागविती निजनिष्ठा ॥७१॥

सकामाच्या अनुष्ठाना । मज कामसंगें स्त्रक्‌चंदना ।

भोग भोगिती स्वर्गांगना । अमृतपाना प्राशिती ॥७२॥

त्या मज कामातें उपेक्षिती । आणि क्रोधासी वश होती ।

ते निजतपा नागवती । शापदीप्तिअनुवादें ॥७३॥

जे अपार सागर तरती । ते गोष्पदोदकीं बुडती ।

तेवीं मज कामातें जिणोनि जाती । तेही नागविजेति निजक्रोधें ॥७४॥

मज कामाची अपूर्ण कामवृत्ति । तेचि क्रोधाची दृढ स्थिति ।

काम क्रोध अभक्तां बाधिती । हरिभक्तांप्रती तें न चले ॥७५॥

तुझ्या भक्तांप्रती जाण । न चले कामक्रोधादि बंधन ।

तो तूं भक्तपति नारायण । तुज आमुचें कामपण केवीं बाधी ॥७६॥

नेणतां तुझा महिमा । आम्ही करूं आलों निजधर्मा ।

तुजपासीं नित्य निजक्षमा । पुरुषोत्तमा कृपाळुवा ॥७७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी