ओजःसहोबलयुतं बिभ्रद् देहमकर्मकम् ।

शयानो वीतनिद्रश्च नेहेतेन्द्रियवानपि ॥४॥

अजगरासी बळ उदंड । देहो पराक्रमें प्रचंड ।

परी न करी उद्योगाचें बंड । पसरूनि तोंड पडिलासे ॥३७॥

तैसाचि योगिया केवळ । शरीरीं असे शारीर बळ ।

बुद्धिही असे अतिकुशळ । इंद्रियबळ पटुतर ॥३८॥

आहारालागीं सर्वथा । हेतु स्फुरों नेदी चित्ता ।

कायावाचा तत्वतां । नेदी स्वभावतां डंडळूं ॥३९॥

स्वप्नजागृती मुकला । सुषुप्ती सांडोनि निजेला ।

शून्याचा पासोडा झाडिला । निजीं पहुडला निजत्वें ॥४०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel