ओजः सहो बलवतां कर्माहं विद्धि सात्वताम् ।

सात्वतां नवमूर्तीनामादिमूर्तिरहं परा ॥३२॥

बळवंतांच्या ठायीं प्रबळ । मनोबळ शरीरबळ ।

धैर्यबळ तें मी गोपाळ । जेणें अळुमाळ डंडळीना ॥४३॥

भक्तांच्या ठायीं भजनकर्म । जेणें माझें अनिवार प्रेम ।

तें कर्म म्हणे मी पुरुषोत्तम । भक्तकामनिर्दळणू ॥४४॥

नवव्यूह अर्चनस्थिती । सात्त्वतां ज्या नवमूर्ती ।

त्यांत वासुदेव प्रथमस्थिती । ऐक व्युत्पत्ती नवांची ॥४५॥

वासुदेव संकर्षण । अनिरुद्ध आणि प्रद्युम्न ।

हयग्रीव नारायण । वराह वामन नरसिंह ॥४६॥

हे नवव्यूहांची उत्पत्ती । यांमाजी मी प्रथम मूर्ती ।

येर आठही माझ्या विभूती । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥४७॥

हयग्रीव वेदमूर्ती । तेथें श्रीव्यासें करूनि भक्ती ।

वेदव्यासपदप्राप्ती । हे केली ख्याती तिहीं लोकीं ॥४८॥

नारायण निजमूर्ती । स्रष्ट्यानें करूनि त्याची भक्ती ।

चतुःश्लोकी ज्ञानस्थिती । पावोन निश्चितीं ब्रह्मत्वा आला ॥४९॥

श्वेतवराह महामूर्ती । धरेनें केली पूर्ण भक्ती ।

तीस उद्धरूनि कृपामूर्ती । अभिनव शांती अर्पिली ॥२५०॥

माझी निजमूर्ती वामन । देवीं करूनि पूर्ण भजन ।

त्यांच्या छळें बळी बांधोन । देवांचा सन्मान स्वाधिकार केला ॥५१॥

नरहरि दिव्यमूर्ती । प्रल्हादें करूनि अनन्यभक्ती ।

मी सर्वात्मा सर्वांभूतीं । हे लोकप्रतीती विश्वासिली जेणें ॥५२॥

संकर्षण श्रेष्ठ मूर्ती । ब्रह्माज्ञा रैवतें केली भक्ती ।

अर्पूनियां रेवती । स्वानंदस्थितीं निवाला ॥५३॥

प्रद्युम्न काममूर्ती । सकाम कामुकीं करूनियां भक्ती ।

जे जे काम वांछिती । ते ते निश्चितीं तो पुरवी ॥५४॥

अनिरुद्ध माझा निजसखा । शिवाज्ञा भक्ती केली उखा ।

बाणासुर तारिला देखा । साह्य चित्ररेखा नारदाज्ञा ॥५५॥

पूर्णांशे ब्रह्मस्थिती । वासुदेव मी आदिमूर्ती ।

लीलेनें तारिलें नेणों किती । तेथील निजभक्ती उद्धवार्जुनीं नांदे ॥५६॥

नव भक्ति नव मूर्ती । तेथील भक्तीची स्थिती ।

उद्धवा म्यां तुजप्रती । यथार्थ गती सांगीतली ॥५७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी