अहमात्मोद्धवामीषां भूतानां सुहृदीश्वरः ।

अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्‍भवाप्ययः ॥९॥

मी हृदयस्थ समर्थ हृदयीं । त्या मज जीवू मागें जें कांही ।

त्यासी विमुख मी नव्हें कहीं । पुरवीं सर्वही ईश्वरत्वें ॥५१॥

जीवू अतिअडलेपणें । जें मागे मजकरणें ।

तें मी त्यासी अलोट देणें । यालागी म्हणणें ईश्वर मज ॥५२॥

मी आत्मा असें हृदयीं । हा विश्वास जयांसी नाहीं ।

ते मृगजळाचे डोहीं । नावेसकट पाहीं बुडबुडों गेले ॥५४॥

माझे प्राप्तीचे मुख्य वर्म । मी हृदयीं असें परब्रह्म ।

हेंचि ज्याचे नित्य कर्म । तो विभूती मरम पैं माझी ॥५५॥

मी सर्वभूतहृदयवासी । सुहृद सोयरा मी सर्वांसी ।

नियंता ईश्वरसत्तेसी । नियामक भूतांसी मी एक ॥५६॥

एवं सर्व भूतांचा मी स्वामी । इयें सर्व भूतें तेंही मी ।

भूतांचे जन्मभूमीची मी भूमी । उत्पत्त्यादि कर्मीं मी कर्ता ॥५७॥

कृषीवळाचियेपरी । मी सृजीं पाळीं संहारीं ।

ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी । गुणावतारी मी एक ॥५८॥

कर्माची जे क्रियाशक्ती । ते मी म्हणे श्रीपती ।

हे साम्यें बोलिली स्थिती । विशेष विभूती त्या ऐक ॥५९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी