गृहारम्भोऽतिदुःखाय विफलश्चाध्रुवात्मनः ।

सर्पः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते ॥१५॥

मूळीं गृहांरभ तें दुःख । कष्ट करितां दुःखकारक ।

निपजविलें त्रिमाळिक । तें अध्रुव देख सर्वथा ॥७२॥

जेथें संसारचि नाशवंत । देह प्रत्यक्षाकारें असंत ।

तेथींचें गृह काय शाश्वत । मूर्ख मानित सत्यत्वें ॥७३॥

जें गर्भीच निमालें । तें उपजतां जातक केलें ।

मृताचें जन्मनांव ठेविलें । तैसें गृह केलें असंत ॥७४॥

तोही असंतू आरंभ कुडा । मृत्तिकेसाठीं लावी झगडा ।

भांडवी दगडासाठीं कां लांकुडा । सुहृदभिडा सांडोनि ॥७५॥

वोळंबा घर करी सायासें । त्यामाजीं सर्प राहे सावकाशें ।

न शिणतां अप्रयासें । परघरवासें संतुष्ट ॥७६॥

तैसाचि योगियाही जाण । न धरी देहगेहअभिमान ।

परगृहीं वसे निरभिमान । सुखसंपन्न सर्वदा ॥७७॥

एकही गृह न करावें । हें सत्य मानिलें जीवें ।

एवढी सृष्टि केली देवें । बाधुं न पवे त्या केवीं ॥७८॥

सृष्टि रचिली कैसेनी । निपजली कोणापासुनी ।

येचि अर्थी गुरु कांतिणी । लक्षण लक्षुनी म्यां केली ॥७९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी