चतुर्भुजं तं पुरुषं, दृष्टवा स कृतकिल्बिषः ।

भीतः पपात शिरसा, पादयोरसुरद्विषः ॥३४॥

बाण श्रीकृष्णचरणीं पूर्ण भेदला । जराव्याधाचा हात निवाला ।

म्हणे म्यां मोठा मृग विंधिला । म्हणोनि धांवला धरावया ॥२१॥

देखोनि चतुर्भुज पुरुषासी । भय सुटलें जराव्याधासी ।

म्हणे मज घडल्या महापापराशी । परमपुरुषासी विंधिलें ॥२२॥

म्हणे कटकटा रे अदृष्टा । आचरविलें कर्मा दुष्टा ।

ऐशिया मज महापापिष्ठा । दुःखदुर्घटा कोण वारी ॥२३॥

जगाचा परमात्मा श्रीहरी । तो म्यां विंधिला बाणेंकरीं ।

माझ्या पापासमान थोरी । नाहीं संसारीं आनासी ॥२४॥

भयें सुटला थोर कंप । मज घडलें महापाप ।

जगाचें जें ध्येय स्वरुप । त्यासी संताप म्यां दिधला ॥२५॥

ज्याचे अमर वंदिती चरण । ज्यासी संत येती लोटांगण ।

त्या श्रीकृष्णासी विंधिला बाण । पाप संपूर्ण मज घडलें ॥२६॥

अवचटें आत्महत्या घडे । तें पाप कदा न झडे ।

जगाचा आत्मा कृष्ण वाडेंकोडें । ते आत्महत्या पडे मस्तकीं माझे ॥२७॥

जगाचें आत्महनन । कर्ता मी एक पापी पूर्ण ।

त्या पापाचें पुरश्चरण । सर्वथा जाण दिसेना ॥२८॥

प्रमादें ब्रह्महत्या घडे । तेणें पापें तो समूळ बुडे ।

तें पूर्णब्रह्म म्यां मूढें । बाणें सदृढें विंधिलें ॥२९॥

पापकर्मा मी व्याधरुप । तेणें म्यां जोडलें पाप अमूप ।

कृष्ण परमात्मा चित्स्वरुप । त्यासीही संताप दिधला म्यां ॥२३०॥

येणें अनुतापें तप्त पूर्ण । धांवोनि घाली लोटांगण ।

श्रीकृष्णाचे श्रीचरण । मस्तकीं जाण दृढ धरिले ॥३१॥

मर्दी दैत्यांचा अभिमान । मधुद्वेष्टा जो मधुसूदन ।

त्याचे दृढ धरुनि चरण । करी रुदन अट्टाहासें ॥३२॥

चरणीं घातली परम मिठी । उठवितां कदा नुठी ।

मज क्षमा करीं कृपादृष्टीं । कृपाळू सृष्टीं तूंचि एक ॥३३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी