कर्माणि दुःखोदर्काणि कुर्वन् देहेन तैः पुनः ।

देहमाभजते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिणः ॥२९॥

ऐकें बापा उद्धवा । मरणधर्मात्मका जीवा ।

सुख न भेटे त्याच्या भावा । दुःखप्रभवामाजीं वासु ॥९७॥

नरदेहा येवोनि केवळ । क्रूर कर्में करिती प्रबळ ।

ज्यांसी उत्तरोत्तर दुःखफळ । यातना सबळ भोगवी ॥९८॥

मरमरों दुःख भोगी दारुण । उपजोनि कर्में करी हीन ।

दुःखावर्तीं पडे जाण । आपणिया आपण घातक ॥९९॥

जे संतचरणीं विमुख । त्यांसी स्वप्नींहि नाहीं सुख ।

क्रूर कर्में करी कामुक । चढतें दुःख सकामा ॥६००॥

एवं प्रवृत्तीमाजीं असतां । सकाम कर्में आचरतां ।

सविधि कर्में करितां । दुःख सर्वथा अनिवार ॥१॥

सविधि काम्यें स्वर्गपतन । अविधि काम्यें नरक दारुण ।

एवं प्रवृतीमाजीं जाण । सुख कोण सकामा ॥२॥

म्हणशी लोकपाळांच्या ठायीं । नित्य सुख असेल पाहीं ।

त्यांसी जन्ममरण नाहीं । अमरत्व आम्हींही साधावें ॥३॥

लोकपाळांचे नित्य लोक । लोकपाळही नित्य देख ।

तेथें असेल नित्य सुख । ऐसें मूर्ख कल्पिती ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी