यथाऽम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव ।

चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भूः ॥५३॥

जेवीं गंगातीरींचा तरु । जळीं वाहतां देखे नरु ।

तेवीं मायागुणअनुकारु । भासे विकारु आत्मत्वीं ॥१५॥

ज्याचे डोळां भवंडी सबळ । तो भंवतां देखे भूमंडळ ।

तेवीं मायिक विकारमेळ । मिथ्या केवळ आत्म्यासी ॥१६॥

जो अश्वारुढ होऊनि पाहे । जळीं प्रवाहासंमुख राहे ।

तो देखे मी जळीं प्रवाहें । ऐसा मिथ्या होये अनुभवू ॥१७॥

तेवीं आत्मा नित्य निर्विकार । तेथ मायावी गुणसंभार ।

कल्पनायोगें साचार । मानिती नर मनोमय ॥१८॥

आब्रह्मस्तंबपर्यंत । नाना योनी विकारवंत ।

कर्म क्रिया फळभोग येथ । जाण निश्चित मनोजन्य ॥१९॥

ऐसें सांगतां हरि सांवळा । तेणें उल्हास उद्धवजीवाला ।

तया आनंदाच्या कल्लोळां । उद्धवचि लीला पोखित ॥६२०॥

निववावया उद्धवाचा ताप । स्वयें सांगे तो विश्वतोमुख ।

जेणें उद्धवां बहु हरिख । तेंचि श्रीकृष्ण देख सांगतसे ॥२१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी