नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि, देवा ह्यसुर्वायुजलं हुताशः ।

मनोऽन्नमात्रं धिषणा च सत्त्वमहंकृतिः खं क्षितिरर्थसाम्यम् ॥२४॥

देह आत्मा नव्हे पार्थिवपणें । इंद्रियें आत्मा नव्हतीं येणें गुणें ।

तीं तंव देहाचीं उपकरणें । एकदेशीपणें व्यापार ॥११॥

इंद्रियअधिष्ठाते देव । तेही आत्मा नव्हती सर्व ।

त्यांसी इंद्रियांचा अहंभाव । आत्मपदीं ठाव त्यां कैंचा ॥१२॥

देह चाळिता जो प्राण । तोही आत्मा नव्हे जाण ।

प्राण केवळ अज्ञान । करी गमनागमन देहवशें ॥१३॥

प्राण जरी आत्मा होता । तरी तो देहासवें न वचता ।

यालागीं प्राणासी निजात्मता । जाण सर्वथा घडेना ॥१४॥

आत्मा पृथ्वी नव्हे जडपणें । जळ नव्हे द्रवत्वगुणें ।

अग्नि नव्हे दाहकपणें । चंचळपणें नव्हे वायु ॥१५॥

आत्मा नभ नव्हे शून्यपणें । मन नव्हे संकल्पगुणें ।

अंतःकरण नव्हे नश्वरलक्षणें । चित्त चिंतनें नव्हे आत्मा ॥१६॥

आत्मा नव्हे अभिमान । त्यासी सुखदुःखांचें बंधन ।

बुद्धि आत्मा नव्हे जाण । बोधकपण तीमाजीं ॥१७॥

आत्मा नव्हे तिनी गुण । गुणांमाजीं विकार पूर्ण ।

महत्तत्त्व गुणांचें कारण । तें आत्मा आपण कदा नव्हे ॥१८॥

प्रकृति जे गुणसाम्यावस्था । तेही आत्मा नव्हे तत्त्वतां ।

आत्मदृष्टीं प्रकृति पाहतां । मिथ्या तत्त्वतां ते होय ॥१९॥

जेथ मूळप्रकृतिच वावो । तेथ प्रकृतिकार्यां कैंचा ठावो ।

यापरी आत्मानुभवो । निःसंदेहो भोगिती ॥३२०॥

यापरी साधूनियां ज्ञान । साधकीं छेदिला देहाभिमान ।

ऐसे होऊनियां निरभिमान । सदा सुखसंपन्न साधक ॥२१॥

एवं जे नित्य निरभिमान । त्यांसी प्रारब्धें विषयसेवन ।

करितां न बाधी दोषगुण । तेंचि निरुपण हरि सांगे ॥२२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी