अमूलमेतद्वहुरुपरुपितं, मनोवचःप्राणशरीरकर्म ।

ज्ञानासिनोपासनया शितेन, च्छित्त्वा मुनिर्गां विचरत्यतृष्णः ॥१७॥

भेदरुपें भवभान । मनसा वाचा कर्म प्राण ।

देहद्वयाचें जें स्फुरण । तें निर्मूळ जाण उद्धवा ॥२१०॥

भेदें बहुरुप भवपटळ । विचारितां तें निर्मूळ ।

विचित्र भासावया भवजाळ । आत्म्यावेगळें स्थळ असेना ॥११॥

आत्म्याहूनि संसार भिन्न । म्हणती ते केवळ अज्ञान ।

त्यांसी बहुरुपें भवभान । देहाभिमान वाढवी ॥१२॥

त्या देहाभिमानाचे पोटीं । कर्माकर्मांची आटाटी ।

जन्ममरणांचिया कोटी । दुःख संकटीं जीव भोगी ॥१३॥

ऐसा दुःखदाता देहाभिमान । समूळ जाणोनियां आपण ।

त्याचें करावया निर्दळण । अनुतापी पूर्ण जो स्वयें होय ॥१४॥

तेणें आचार्यउपास्ती । लाहोनि ज्ञानखड्गाची प्राप्ती ।

गुरुवाक्यसाहणेप्रती । सतेजद्युती खडग केलें ॥१५॥

भववृक्षाचा समूळ कंद । देहाभिमान अतिसुबद्ध ।

अद्वैतसाधनें साधक शुद्ध । तेणें समूळ छेद करावा ॥१६॥

एवं छेदूनि देहाभिमान । उरलेनि आयुष्यें जाण ।

मही विचरती सज्जन । निरभिमान निजनिष्ठा ॥१७॥

तेथ इच्छा निंदा द्वेष तृष्णा । सर्वथा नातळे पैं जाणा ।

मनचि मुकलें मनपणा । इच्छादि तृष्णा तेथ कैंची ॥१८॥

आशंका समूळ संसारनिर्दळण । करी ऐसें तें ज्ञान कोण ।

त्या ज्ञानासी कोण साधन । साधल्या ज्ञान फल काय ॥१९॥

याचें समूळ श्रवण । उद्धवाचें वांछी मन ।

तें जाणोनियां श्रीकृष्ण । स्वयें निरुपण सांगत ॥२२०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी