मनो गुणान्वै सृजते बलीयस्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि ।

शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णाः सृतयो भवन्ति ॥४४॥

मनें कल्पोनि निजसत्तें । उपजवी नाना वृत्तींतें ।

त्याचि त्रिगुणा होती येथें । गुणविभागातें गुणवृत्ती ॥१४॥

सत्त्वरजतमादि गुणीं । सुरनरतिर्यगादि योनी ।

मनें त्रिभुवन उभवूनी । संसारभुवनीं स्वयें नांदे ॥१५॥

त्या मनाची प्रौढी गाढी । क्षणें रची क्षणें मोडी ।

मन ब्रह्मादिकां भुली पाडी । इतर बापुडीं तीं कायी ॥१६॥

मनाचा बलात्कार कैसा । निर्गुणीं पाडी गुणाच्या फांसा ।

लावूनि जीवपणाचा झांसा । संसारवळसा आवर्ती ॥१७॥

केवळ विचारितां मन । तें जड मूढ अचेतन ।

त्याचें केवीं घडे स्त्रजन । तेंचि निरुपण सांगत ॥१८॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी