स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च, शङखोद्धारं व्रजंत्वितः ।

वयं प्रभासं यास्यामो, यत्र प्रत्यक् सरस्वती ॥६॥

वस्तीसी अतिगूढ शंखोद्धार । तेथें ठेवावीं स्त्रीवृद्धकुमार ।

आम्हीं समस्त यादववीर । निघावें सत्वर प्रभासेसी ॥८५॥

जेथें प्राची सरस्वती । मिळाली असे सागराप्रती ।

तेथें जाऊनि समस्तीं । करावें विघ्युक्तीं तीर्थविधान ॥८६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel