यदा आशिष आशास्य मां भजेत स्वकर्मभिः ।

तं रजःप्रकृतिं विद्याद्धिंसामाशास्य तामसम् ॥११॥

जो कां आचरोनि स्वधर्म । वांछी नाना फळकाम ।

तें तें जाण काम्य कर्म । राजस धर्म या नांव ॥८१॥

जो अभ्यंतरीं अतिसकाम । तो जे जे आचरे कर्मधर्म ।

ते ते अवघेचि सकाम । फळसंभ्रम निजहेतू ॥८२॥

स्वरुपीं काम्य कर्म नाहीं । कामना काम्य करी पाहीं ।

सोनें स्वभावें असे ठायीं । लेणें उपायीं स्वयें कीजे ॥८३॥

स्वकर्म स्वभावें पवित्र जाण । स्वधर्में माझें शुद्ध भजन ।

तेथ कामनाफळ कामून । काम्य आपण स्वयें कीजे ॥८४॥

फळकामें जें माझें यजन । तें केवळ फळाचेंचि भजन ।

सकामें जें स्वधर्माचरण । ते प्रकृति जाण राजस ॥८५॥

ऐसऐशिये प्रकृतीचा विलास । स्त्री अथवा हो कां पुरुष ।

तें तें जाण पां राजस । ऐक तामस गुणवृत्ति ॥८६॥

क्रोधयुक्त अंतःकरण । तेणेंसीं ज्याचें स्वधर्माचरण ।

फळ वांछी शत्रुमरण । ते प्रकृति जाण तामसी ॥८७॥

जेथें द्वेषें बांधलें घर । जे ठायीं क्रोध अनिवार ।

जो भूतमात्रीं निष्ठुर । ज्याची प्रकृति क्रूर सर्वदा ॥८८॥

ऐशिया स्वभावावरी । नर अथवा हो कां नारी ।

ते ते तामस संसारीं । निजनिर्धारीं उद्धवा ॥८९॥

जीव स्वरुपें चैतन्य पहा हो । त्यासी ’मां भज’ कां म्हणे देवो ।

जीवासी कां सेवकभावो । सेव्य देवो कैसेनी ॥१९०॥

येच अर्थीचें निरुपण । कृष्ण सांगताहे आपण ।

सेव्यसेवकलक्षण । मायागुणसंबंधें ॥९१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी