धार्यमाणं मनो यर्हि, भ्राम्यदाश्वनवस्थितम् ।

अतेन्द्रितोऽनुरोधेन, मार्गेणात्मवशं नयेत् ॥१९॥

स्वरुपीं लावितां अनुसंधान । जरी निश्चळ नव्हे मन ।

न सांडी आपुला गुण । चंचळपण स्वभावें ॥१॥

साधक आळसें विकळे । कां आठवी विषयसोहळे ।

तैं स्वरुपींहूनि मन पळे । निज चंचळें स्वभावें ॥२॥

तेथें नेहटूनि आसन । स्वयें होऊनि सावधान ।

स्मरोनि सद्गुरुचे चरण । स्वरुपीं मन राखावें ॥३॥

नेदितां विषयदान । हटावलें क्षोभे मन ।

तरी न सांडोनि अनुसंधान । द्यावें अन्नपान विधानोक्त ॥४॥

(आशंका) ॥ ’सर्पा पाजिलें पीयूष । तेंचि परतोनि होय विष ।

तेवीं मनासी देतां विषयसुख । अधिक देख खवळेल’ ॥५॥

तरी ऐसें द्यावें विषयदान । जेणें आकळलें राहे मन ।

तेचि अर्थीचें निरुपण । स्वयें नारायण सांगत ॥६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी