निःसृतं ते मुखाम्भोजाद्यदाह भगवानजः ।

पुत्रेभ्यो भृगुमुख्येभ्यो, देव्यै च भगवान भवः ॥३॥

तुवांचि कल्पाचिया आदीं । हेचि पूजाविधानविधी ।

उपदेशिला पुत्रबुद्धीं । स्वयें त्रिशुद्धी विधाता ॥२३॥

तेणेंही कल्पादीसीं आपण । नाभिकमळासनीं बैसोन ।

भृगुकश्यपादि पुत्रांसी जाण । हें पूजाविधान उपदेशी ॥२४॥

श्रीमहादेवेंही आपण । हें क्रियायोगविधिविधान ।

भावें भवानीसी जाण । केलें निरुपण एकांतीं ॥२५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel