तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुह्यकाः ।

मनुष्याः सिद्धगंधर्वाः सविद्याधरचारणाः ॥ ५ ॥

किन्देवाः किन्नरा नागा रक्षःकिम्पुरुषादयः ।

बह्व्यस्तेषां प्रकृतयो रजःसत्त्वतमोभुवः ॥ ६ ॥

तिंहीं ऋषीश्वरीं पुत्रपौत्र । उपदेशिले नर किन्नर ।

देव दानव अपार सिद्ध । विद्याधर चारण ॥४७॥

गुह्यक गंधर्व राक्षस । किंदेव आणि किंपुरुष ।

नागसर्पादि तामस । परंपरा उपदेश पावले ॥४८॥

मुखाकृती दिसती नर । शरीरें केवळा वनचर ।

ऐसे जे कां रीस थोर । त्यांसी किन्नर बोलिजे ॥४९॥

मुखाभासें दिसती पुरुष । शरीर पाहतां श्वापदवेष ।

ऐसे जे वानर रामदास । त्यांसी किंपुरुष बोलिजे ॥५०॥

स्वेददुर्गंधिकल्मषरहित । शरीरें अतिभव्य भासत ।

मनुष्यदेवांऐसे दिसत । ते बोलिजेत किंदेव ॥५१॥

यापरींच्या बहुधा व्यक्ती । रजतमादि सत्त्वप्रकृती ।

उपदेशपरंपरा प्राप्ति । ज्ञान बोलती यथारुचि ॥५२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी