अप्रमत्तोऽनुयुञ्जीत मनो मय्यर्पयञ्छनैः ।

अनिर्विण्णो यथाकालं जितश्वासो जितासनः ॥१३॥

आळसनिद्रेसी दवडूनि दूरी । जो सावधान निजवृत्ति धरी ।

माझें चिद्‌रूप निर्धारीं । शनैः शनैः करी अभ्यासू ॥५४॥

अभ्यासीं प्रथम भूमिका । शिकावी आसनगाढिका ।

मूळबंध अतिनेटका । आसनजयो देखा शिकावा ॥५५॥

आसनजयो आल्या हाता । सहजें चढे योगपंथा ।

तेथें प्राणापानसमता । अभ्यासितां हों लागे ॥५६॥

विषय ते मनाआधीन । मन पवनासी वश्य जाण ।

अभ्यासें वश केला पवन । सहजें मन स्थिरावे ॥५७॥

यापरी जो हळू हळू । अभ्यासें सार्थक करी काळू ।

अविरक्त परी प्रबळू । होय भुकाळू परमार्थी ॥५८॥

हरिचिंतनीं एकाग्र मन । तैं एक होती प्राणापान ।

हाचि पवनजयो पूर्ण । योगसाधन सहजेंचि ॥५९॥

तंव प्राणापान सम जोडी । षट्चक्रांचे पदर फोडी ।

तैं विषयांतें चित्त सांडी । विषयो वोसंडी चित्तातें ॥२६०॥

यापरी या अभ्यासवाटे । सकाम कामाचा तटका तुटे ।

सनकादिक येणें परिपाठें । म्यां आत्मनिष्ठे लाविले ॥६१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel