किमेतया नोऽपकृतं, रज्ज्वा वा सर्पचेतसः ।

रज्जुस्वरुपाविदुषो, योऽहं यदजितेन्द्रियः ॥१७॥

मूढमतीचा प्रबोध । मानी उर्वशीचा अपराध ।

विवेकें पाहतां शुद्ध । मीच मतिमंद सकाम ॥९४॥

उर्वशी देखतां दृष्टीं । मी कामासक्त झालों पोटीं ।

माझिये लंपटतेसाठीं । मज म्यां शेवटीं नाडिलें ॥९५॥

जेवीं सांजवेळे पडिला दोरु । भेडा सर्प भासे थोरु ।

जंव नाहीं केला निर्धारु । तंव महाअजगरु भयानक ॥९६॥

तेणें सर्पभयें लवडसवडीं । पळों जातां पैं तांतडी ।

दुपावुलीं पडली आढी । त्याची कल्पना नाडी तयासी ॥९७॥

तेवीं माझिये कामभ्रांतीं । उर्वशी सुंदर युवती ।

एथ माझिया कामासक्ति । सुरत-रतीं भुललों ॥९८॥

यापरी मी अविवेकात्मा । भुललों उर्वशीच्या कामा ।

तीवरी कोपणें जें आम्हां । हेंचि अधर्माचें मूळ ॥९९॥

दृष्टीं देखतां कामिनी । कामासक्ता ते अतिरमणी ।

विवेकिया पोहणघाणी । नरकमाथणी ते कांता ॥२००॥

जेवीं सूकरा विष्ठेची प्रीती । तेवीं सकामा कामिनीची रती ।

विवेकी देखोनि थुंकिती । तेंचि श्लोकार्थीं नृप बोले ॥१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी