स्यान्नस्तवाङ्‌घ्रिरशुभाशयधूमकेतुः । क्षेमाय यो मुनिभिरार्द्रहृदोह्यमानः ।

यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्‍भिः । व्यूहेऽर्चितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥१०॥

आमुच्या अशुभाशयाचा घातु । करिता चरणधूमकेतु ।

तुझाचि जी विख्यातु । त्रैलोक्यांतु श्रीकृष्णा ॥११॥

पाप‍इंधनाचा मेळु । तेथ तुझा चरण वडवानळु ।

लागतां तो अतितेजाळु । तिळेंतिळु जाळितु ॥१२॥

ऐसा पापियांतें कांपविता । प्रेमळांतें अभयदाता ।

तुझा चरण जी अनंता । हृदयीं सर्वथा वाहताति ॥१३॥

तेंचि हृदय जी कैसें । वोळलें भक्तिप्रेमरसें ।

तेथ तुझे चरण सावकाशें । अतिउल्हासें वाहताति ॥१४॥

करितां चरणाचें ध्यान । जे विसरले भूकतहान ।

त्यांसी द्यावया अभयदान । चरणध्वजु जाण पैं तुझा ॥१५॥

तोचि चरण सात्वतीं । पावावया समविभूती ।

पूजिला जी श्रीपती । चतुर्मूती व्यूहरूपें ॥१६॥

'वासुदेव' 'संकर्षण' । 'अनिरुद्ध' आणि 'प्रद्युम्न' ।

हाचि चतुर्व्यूह जाण । पूजास्थान भक्तांचें ॥१७॥

भिन्न भिन्न चारी व्यक्ती । चहूं रूपीं एक मूर्ती ।

ऐसें जाणोनि पूजिजे भक्तीं । 'व्यूहस्थिति' त्या नांव ॥१८॥

'सात्वत' म्हणिपती ते भक्त । भगवत्पद‍ऐश्वर्यातें वांछित ।

चतुर्व्यूहरूपें पूजित । ऐश्वर्यीं चित्त ठेवूनी ॥१९॥

जन्ममरणप्रवाहस्थिती । नासावया एक भक्तीं ।

पूजा कीजे चतुर्मुर्ती । आत्मवंती सज्ञानीं ॥१२०॥

त्रिषवण* त्रिकाळ । पूजा करितां अविकळ । [*तीन सवने]

भजोनि जिंतिला कळिकाळ । जन्ममूळ छेदावया ॥२१॥

आणिकही भक्तजन । तुझें करिताति भजन ।

यज्ञद्वारा होमहवन । विधि विधान वेदोक्त ॥२२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी