एवमन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः ।

मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नीवार्कोदये तमः ॥२८॥

प्रकृति-पुरुषविवंचन । आदि मध्य अवसान ।

तुज म्यां दाविलें एकपण । तेथ कां भिन्नपण कल्पिसी वायां ॥५८०॥

उत्पत्तिआदि ब्रह्म पूर्ण । उत्पत्तीसी तेंचि कारण ।

जग जन्मलें जें सगुण । तेंही ब्रह्मरुपें जाण दाविलें तुज ॥८१॥

आणि प्रळयाच्या अंतीं । ब्रह्मचि उरे निजस्थिती ।

तेही विखींची प्रतीती । तुज म्यां निश्चितीं दाविली ॥८२॥;

प्रकृतीहूनि पुरुष भिन्न । प्रकृति स्वातंत्र्यें मिथ्या जाण ।

ऐसें प्रकृतिपुरुष ज्यासी ज्ञान । त्यासी मीतूंपण भासेना ॥८३॥;

जेथ नाहीं मीतूंपण । तेथ विकल्प कल्पी कोण ।

आद्यंतीं वस्तु पूर्ण । हें विवेकज्ञान जयासी ॥८४॥

जो विवेक पुरुषप्रक्रृती । सांख्य जागे ज्याचे चित्तीं ।

त्यासी विकल्पाची प्राप्ती । नव्हे कल्पांतीं उद्धवा ॥८५॥

सांख्यविवेकगभस्ती । पूर्ण उगवला ज्याचे चित्तीं ।

तेथ विकल्पाची अंधारी राती । कैशा रीतीं उरेल ॥८६॥

ज्यासी पटुतर सांख्यज्ञान । विकल्प विसरे त्याचें मन ।

हृदयीं उगवे चिद्भान । अज्ञाननिशा पूर्ण निरसूनी ॥८७॥;

जेथ निरसलें अज्ञान । तेथ विकल्पाचें कैंचें स्थान ।

यापरी सांख्यज्ञान । साधकां पूर्ण उपकारी ॥८८॥

जें साराचें निजसार । जें गुह्यज्ञानभांडार ।

जें कां विवेकरत्‍नाकर । तें सांख्य साचार उद्धवा ॥८९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी