अहं किल पुराऽनन्तं प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम् ।

अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया ॥८॥

मज अधिकारु नाहीं पूर्ण । हें मीही जाणतों आपण ।

मागें म्यां केलें भगवद्भजन । तें तूं कथन अवधारीं ॥८५॥

म्यां पूर्वी आराधिलें देवराया । तें भजन ममता नेलें वांयां ।

प्रलोभविलों देवमाया । पुत्रस्नेहालागूनि ॥८६॥

मज देव तुष्टला प्रसन्नपणें । मागसी तें देईन म्हणे ।

तेथें मायेनें ठकिलें मजकारणें । माझा पुत्र होणें मी मागें ॥८७॥

तो हा माझा पुत्र श्रीकृष्ण । परी मज न सांगे ब्रह्मज्ञान ।

तोचि वंदी माझे चरण । म्हणे बाळक पूर्ण मी तुझें ॥८८॥

यापरी श्रीकृष्णपासीं । ज्ञानप्राप्ति नव्हे आम्हांसी ।

कृष्ण परमात्मा हृषीकेशी । हें निश्चयेंसीं मी जाणें ॥८९॥

श्रीकृष्ण जन्मला माझिया कुशीं । म्हणौनि श्रद्धा आहे मजपाशीं ।

तेणेंचि तूं तुष्टलासी देवऋषी । तरी निजकृपेंसीं उद्धरीं ॥९०॥

जे मायेनें ठकिलों वाडेंकोडें । ते माया समूळ झडे ।

ऐसें सांगिजे रोकडें । बहु बोलोनि पुढें काय काज ॥९१॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी