यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वृतिः ।

देहेऽभयं मनोऽसङंग तत्सत्त्वं विद्धि मत्पदम् ॥१६॥

वाढलिया सत्वगुण । चित्त सदा सुप्रसन्न ।

कामक्रोधलोभाचें स्फुरण । सर्वथा जाण स्फुरेना ॥४१॥

जें चित्त वणवणी विषयांलागीं । तें उदास होय विषयभोगीं ।

विषय आदळतांही अंगीं । तैं विषयसंगीं विगुंतेना ॥४२॥

जेवीं जळामाजीं जळस्थ । पद्मिणीपत्र जळीं अलिप्त ।

तेवीं विषयांमाजीं चित्त । विषयातीत मद्बोधें ॥४३॥

सदा मरणभय देहासी । तें मरण आलिया देहापाशीं ।

भय नुपजे सात्विकापासी । भावें मत्पदासी विनटले ॥४४॥

जंववरी भासे मीतूंपण । तंववरी अवश्य बाधी मरण ।

सात्विक मत्पदीं अभिन्न । यालागीं मरणभय त्या नाहीं ॥४५॥

सात्विक मत्पदीं अनन्य शरण । यालागीं बाधीना जन्ममरण ।

या स्थितीं वर्तवी सत्वगुण । आतां ऐक लक्षण रजाचें ॥४६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी