रामः समुद्रवेलायां, योगमास्थाय पौरुषम् ।

तत्त्याज लोकं मानुष्यं, संयोज्यात्मानमात्मनि ॥२६॥

मग बळिभद्रें आपण । समुद्रतीरीं योगासन ।

दृढ घालोनियां जाण । निर्वाणध्यान मांडिलें ॥७३॥

आकर्षूनि देहींचा प्राण । निःशेष सांडिला देहाभिमान ।

मग परमपुरुषध्यान । करितांचि आपण तद्रूप झाला ॥७४॥

जेवीं घटामाजील गगन । सहजें महदाकाश पूर्ण ।

तेवीं सांडितां देहाभिमान । झाला संकर्षण बळराम ॥७५॥

होतें मनुष्यनाटय अवलंबिलें । तें देह निःशेष त्यागिलें ।

जें कां पूर्वरुप आपुलें । तें होऊनि ठेलें बळिराम ॥७६॥

समुद्रतीरीं योगासन । तें देह ठेविलें अचेतन ।;

हें रामनिर्याण देखोन । स्वयें श्रीकृष्ण सरसावला ॥७७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी