निर्विण्णानां ज्ञानयोगो, न्यासिनामिह कर्मसु ।

तेष्वनिर्विण्णचित्तानां, कर्मयोगस्तु कामिनाम् ॥७॥

जे कां ब्रह्मभुवनपर्यंत । साचार जीवींहूनि विरक्त ।

जे विधिपूर्वक संकल्पयुक्त । कर्म त्यागित संन्यासी ॥७४॥

ऐशिया अधिकार्‍यांकारणें । म्यां ’ज्ञानयोग’ प्रकट करणें ।

जेणें कां निजज्ञानसाधनें । माझी पावणें सायुज्यता ॥७५॥

आतां जे कां केवळ अविरक्त । विषयालागीं कामासक्त ।

त्यांलागीं म्यां प्रस्तुत । ’कर्मयोग’ येथ प्रकाशिला ॥७६॥

उंच नीच अधिकारी देख । दोनी सांगितले सविशेख ।

आतां तिसरा अधिकारी अतिचोख । अलोलिक अवधारीं ॥७७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel