तानाह देवदेवेशः प्रणतान्प्रहसन्निव ।

आसामकेतमां वृङ्ध्व सवर्णां स्वर्गभूषणाम् ॥१४॥

तें अतिआश्चर्य देखोन । झाले कामादिक मूर्च्छापन्न ।

तयांप्रति नारायण । काय हांसोन बोलिला ॥८८॥

आम्हीं अवश्य पूजावें तुम्हांसी । कांहीं अर्पावें बलिदानासी ।

संतोषावया इंद्रासी । यांतील एकादी दासी अंगीकारा तुम्हीं ॥८९॥

यांचें सौंदर्य अतिथोर । म्हणाल होईल अपमानकर ।

तुम्हांसमान जे सुंदर । तिचा अंगीकार करावा तुम्हीं ॥१९०॥

म्हणाल यांत नाहीं हीन । अवघ्या सौंदर्यें संपूर्ण ।

कोणी न दिसे आम्हांसमान । केवीं आपण अंगीकारावी ॥९१॥

जरी नाहीं तुम्हांसमान । सकळ सौंदर्यें अतिसंपन्न ।

तरी एकीचें करावें वरण । होईल भूषण स्वर्गासी ॥९२॥

ऐसें नारायणाचें वचन । ऐकोनि हरिखलीं संपूर्ण ।

करूनियां साष्टांग नमन । मस्तकीं वचन वंदिलें ॥९३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी