मनो मयि सुसंयोज्य देहं तदनु वायुना ।

मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः ॥२१॥

अत्यंत सवेग तें मन । त्या मनाचेंही मी मन जाण ।

त्या मनासी मजसीं अभिन्न । प्राणधारणयुक्त राखे ॥१६॥

ऐसें प्राणधारणयुक्त मन । मजसीं राखतां अभिन्न ।

त्या धारणाप्रभावें जाण । मनोवेगें गमन देहासी होय ॥१७॥

जेथें संकल्पें जाय मन । तेथें होय देहाचेंही गमन ।

हे मनोजवसिद्धी जाण । धारणालक्षण या हेतू ॥१८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel