ध्यायन्नभ्यर्च्य दारुणि, हृविषाभिघृतानि च ।

प्रास्याज्यभागावाधारौ,दत्वा चाज्यप्लुतं हविः ॥४०॥

जुहुयान्मूलमन्त्रेण, षोडशर्चाऽवदानतः ।

धर्मादिभ्यो यथान्यायं,मन्त्रैः स्विष्टकृतं बुधः ॥४१॥

ऐसें साङग माझें ध्यान । अग्नीमाजीं भावूनि जाण ।

करुनि आवाहन पूजन । विध्युक्त हवन मांडावें ॥१५॥

अग्नि विधियुक्त आव्हानूनी । समिधा होमघृतें अभिघारुनी ।

आज्यभाग दों अवदानीं । प्रथमहवनीं होमावा ॥१६॥

तेथ तिलाज्य हविर्द्रव्य पूर्ण । घृतप्लुत अवदान ।

आगमोक्त होमविधान । स्वयें श्रीकृष्ण सांगत ॥१७॥

लक्षूनि मुखबोध देवाचा । मूलमंत्रें होम साधकांचा ।

कां पुरुषसूक्त सोळा ऋचा । हा होमाचा विधिमार्ग ॥१८॥

धर्मादिक पीठार्चन । इतर देवता आवरण ।

त्यांसीही एकएक अवदान । नाममंत्रें जाण होमावें ॥१९॥

मग स्विष्टकृताचें अवदान । साधकें द्यावें सविधान ।

ऐसें हें माझें निजभजन । भक्त सज्ञान जाणती ॥२०॥

होमादि मूर्तिभजनविधी । येणें तत्काळ साधकां सिद्धी ।

भक्त पावती निजपदीं । जाण त्रिशुद्धी उद्धवा ॥२१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी