किं धनैर्धनदैर्वा किं कामैर्वा कामदैरुत ।

मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्वोत जन्मदैः ॥२७॥

कटकटा वर्णाग्र्यें पूज्य पहा हो । त्या द्विजासी भुलवी मायामोहो ।

भोगीं वाढविजे जो देहो । तोचि पहा हो नश्वर ॥२४॥

त्या देहासी जे नाना भोग । तोच त्यासी क्षयरोग ।

धन जोडणें अनेग । तोचि मार्ग निर्धनत्वा ॥२५॥

तें धन मिळे अनायासीं । यालागीं धनवंत उपासी ।

अर्थ जोडोनियां प्रयासीं । भोगितां कामासी सुख काय ॥२६॥

कामसुख कामिनीमेळीं । सुखार्थ स्त्रियेतें प्रतिपाळी ।

तेचि नानापरी सळी । देतां किंकळी सुटेना ॥२७॥

स्त्रीपुत्रकामभोगादिक । तेणें देहासी द्यावें सुख ।

तो देहोचि मरणोन्मुख । नित्य अंतक लागला ॥२८॥

जे जे अतिक्रमे घडी । ते ते काळ वयसा तोडी ।

येथ कोण भोगाची गोडी । धनकामें वेडीं सज्ञानें केलीं ॥२९॥

सर्पमुखीं दर्दुर जातां । तो दर्दुर होय माशा खाता ।

तेणें न सुटे सर्पग्रासता । जाण तत्त्वतां जयापरी ॥४३०॥

तेवीं नानाभोगमेळें । देहींचा मृत्यु मागें न टळे ।

हें जाणोनि आंधळे । धनकामें झाले सज्ञान ॥३१॥

स्वयें कर्ता तोचि मरणधर्म । त्यासी कोण निववी भोगकाम ।

हा केवळ मायेचा भ्रम । भ्रमले परम महासिद्ध ॥३२॥

धनें होईल परलोक । तोही भोगू दुःखदायक ।

भोगक्षयें कर्ममूर्ख । येती देख अधःपाता ॥३३॥

करितां भोग्य काम्य कर्म । पुढती मरण पुढती जन्म ।

भोगणें पडे अविश्रम । हें दुःख परम धनकामा ॥३४॥

धनकामासी निजसुख । सर्वात्मना नाहीं देख ।

मीही ऐसाचि होतों मूर्ख । निजभाग्यें देख धन गेलें ॥३५॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी