श्रीब्रह्मोवाच ।

भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो ।

त्वमस्माभिरशेषात्मन्तत्तथैवोपपादितम् ॥२१॥

उतरावया धराभारा । पूर्वीं प्रार्थिलासी यदुवीरा ।

अभय द्यावया सुरवरां । आम्हीं श्रीधरा विनविलें ॥४१॥

आम्हीं विनविलें जैसें । तुवां कार्य केलें म्हणों तैसें ।

त्याहूनियां विशेषें । केली निजविन्यासें धर्मवृद्धी ॥४२॥

तूं सर्वेश्वरु सर्वात्मा । जें कार्य न कळेचि आम्हां ।

तेंही तुवां पुरुषोत्तमा । घनश्यामा संपादिलें ॥४३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel