प्रजाः पुपुषतूः प्रीतौ दम्पती पुत्रवत्सलौ ।

श्रृण्वन्तौ कूजितं तासां निर्वृतौ कलभाषितैः ॥५९॥

अत्यंत कोंवळीं बाळें । दोघें जणें पुत्रवत्सलें ।

शांतविती मंजुळें । अतिस्नेहाळें प्रजांसी ॥७७॥

जे समयीं जैसें लक्षण । तैसें प्रजांचें पोषण ।

अंगें करिताति आपण । दोघें जण मिळोनि ॥७८॥

गोड गोजिरे बोल । ऐकोनि दोघां येती डोल ।

धांवोनियां वेळोवेळ । निंबलोण उतरिती ॥७९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel