तवत्कर्माणि कुर्वीत, न निर्विद्येत यावता ।

मत्कथाश्रवणादौ वा, श्रद्धा यावन्न जायते ॥९॥

तंवचि करावा कर्मादर । जंव विरक्ति नुपजे साचार ।

ठाकल्या विरक्तीचें घर । स्वर्ग संसार मळप्राय ॥१००॥

हो कां वमिलिया मिष्टान्ना । परतोनि श्रद्धा न धरी रसना ।

तेवीं विषयभोगीं जाणा । साचार मना चिळशी उपजे ॥१॥

तेथ कर्माची परिपाठी । समूळ खुंटली गा गोठी ।

कां दैवयोगें उल्हासु पोटीं । माझ्या कथेचा उठी श्रवणादरु ॥२॥

करितां माझी कथा श्रवण । प्रेमें वोसंडे अंतःकरण ।

विसरे देहगेहांची आठवण । तेथें प्रत्यवाय जाण बाधीना ॥३॥

जैसें माझे कथेचें श्रवण । तैसेंचि माझें हृदयीं स्मरण ।

तेथें प्रत्यवाय न रिघे जाण । येथून बोळवण त्याची झाली ॥४॥

करितां मत्कथाश्रवण । लोपल्या कोटिकर्माचरण ।

प्रत्यवाय न बाधी जाण । हा प्रताप पूर्ण मत्कथेचा ॥५॥

(संमतिश्र्लोक) मत्कर्म कुर्वतां पुसां कर्मलोपो भवेद्यदि ।

तत्कर्म तेषां कुर्वन्ति तिस्त्रः कोट्यो महर्षयः ।

(अर्थ) माझी करितां सप्रेम भक्ती । भक्तांचीं नित्यकर्में जैं राहती ।

तेतीस कोटी ऋषिमहंतीं । संपूर्ण करिती कर्में त्यांचीं ॥६॥

एवढें मत्कथेचें महिमान । माझें करितां कीर्तन पूजन ।

तेथें प्रत्यवायाचें तोंड कोण । संमुख वदन दावूं न शके ॥७॥

हो कां पूर्ण विरक्त नर । कां माझे सेवेसी जो तत्पर ।

तेथ कर्म बापुडें किंकर । हें स्वयें श्रीधर बोलिला ॥८॥

कर्में करितां स्वधर्मस्थितीं । उद्धवा आहे माझी प्राप्ती ।

ते मी सांगेन तुजप्रती । यथानिगुती अवधारीं ॥९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी