त्वं तु मद्धर्ममास्थाय, ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः ।

मन्मायारचनामेतां, विज्ञायोपशमं व्रज ॥४९॥

माझ्या धर्माचें निजलक्षण । दृढ आश्रयितां आपण ।

पावोनि माझें ज्ञान विज्ञान । तूं ब्रह्मसंपन्न स्वयें होसी ॥७७॥

माझें धर्माचें निजलक्षण । तूं म्हणसी तें कोण कोण ।

ऐक दारुका सावधान । मद्धर्म पूर्ण ते ऐसे ॥७८॥

हृदयीं नित्य माझें ध्यान । मुखीं माझें नामकीर्तन ।

श्रवणीं माझें कथाश्रवण । करें मदर्चन सर्वदा ॥७९॥

नयनीं मम मूर्तिदर्शन । चरणीं मदालया गमन ।

रसनें मम तीर्थप्राशन । मत्प्रसादभोजन अत्यादरें ॥३८०॥

साष्टांगें मजचि नमन । आल्हादें मद्भक्तां आलिंगन ।

सप्रेम माझे सेवेवीण । रिता अर्धक्षण जाऊं नेदी ॥८१॥

ऐसी सेवा करितां पहा हो । सर्वभूतीं देखें मद्भावो ।

हा सर्वधर्मांमाजीं रावो । तेथें अपावो कदा न रिघे ॥८२॥

सर्वभूतीं माझें दर्शन । तेव्हां ’वैराग्य’ वोसंडे संपूर्ण ।

तेथ सहजें होय शुद्ध ज्ञान । देहाभिमानच्छेदक ॥८३॥

देहाभिमान होतां क्षीण । अपेक्षेसी पडे शून्य ।

तेव्हां ’निरपेक्षता’ पूर्ण । सहजें जाण ठसावे ॥८४॥

निरपेक्षतेची दशा कैशी । विषय भेटलिया इंद्रियांसी ।

उपेक्षा करी त्यांसी । जेवीं मृगजळासी सज्ञान ॥८५॥

या दृष्टीं पाहतां चराचर । समूळ मिथ्या व्यवहार ।

जेवीं दोराचा सर्पाकार । तेवीं भ्रमें संसार भासत ॥८६॥

केवळ दोराचा सर्पाकार । तो श्वेत कृष्ण कीं रक्तांबर ।

तेवीं विषयीं विषयव्यवहार । मिथ्या संसार मायिक ॥८७॥

जेवीं शुक्तिकेचा रजताकार । न घडे एकही अलंकार।

तेवीं हा आभासे संसार । मिथ्या व्यवहार मायिक ॥८८॥

मूळीं मिथ्या भवभान । त्याचें भ्रांतीसीच बंधन ।

तेथील जें मुक्तपण । तोही भ्रम जाण सोलींव ॥८९॥

आम्हीं सज्ञान पूर्ण । निर्दळूनि भवबंधन ।

दृढ साधिलें मुक्तपण । हेंही जल्पन मायिक ॥३९०॥

संसार मायिक रचना । हें सत्यत्वें कळलें ज्याच्या मना ।

तैं मनचि लाजे मनपणा । ’विज्ञान’ जाणा त्या नांव ॥९१॥

जागृति सुषुप्ति आणि स्वप्न । संसाराचें मिथ्या ज्ञान ।

हें ज्यासी ठसावलें संपूर्ण । ’विज्ञान जाण त्या नांव ॥९२॥

मुख्य विज्ञानाचें लक्षण । साधक होय ब्रह्म पूर्ण ।

जगीं न देखे मीतूंपण । ’उपशम’ जाण या नांव ॥९३॥

ऐसा उपशम ज्यासी पूर्ण । त्यासी मजसीं नाहीं भिन्नपण ।

दारुकें ऐकतां निरुपण । हृदयीं ते खूण चमत्कारली ॥९४॥

अलंकार सोनें पाहूं गेला । तंव तोचि सोनें होऊनि ठेला ।

तेवीं मी तंव कृष्णरसें वोतला । वियोग नाथिला देहलोभें ॥९५॥

मी कृष्णरुप आपण । मज कृष्णेंसीं नाहीं भिन्नपण ।

ऐशी चमत्कारली खूण । मी ब्रह्म परिपूर्ण पूर्णत्वें ॥९६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी