कपोतः स्वात्मजान्बद्धानात्मनोऽप्यधिकान्प्रियान् ।

भार्यां चात्मसमां दीनो विललापातिदूःखितः ॥६७॥

अंतरला स्त्रीबाळकीं । कपोता तो एकाएकीं ।

रुदन करी अधोमुखीं । अतिदुःखीं विलपतु ॥४॥

जीवाहोनि प्रिय अधिके । ती निर्जीव देखिली बाळके ।

अनुकूल अनुरूपक । भार्या देखे अंतरली ॥५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel