तच्छ्रुत्वा तेऽतिसंत्रस्ता विमुच्य सहसोदरम् ।

साम्बस्य ददृशुस्तस्मिन्मुसलं कुलनाशनम् ॥१७॥

ऐकूनि शापाचें उत्तर भयभीत झाले कुमर ।

सोडूनि सांबाचें उदर । अतिसत्वर पाहती ॥६९॥

तंव ते लोहमय मुसळ । देखते झाले तत्काळ ।

मग भयभीत विव्हळ । एकाएकीं सकळ दचकोनि ठेले ॥३७०॥

नासावें यादवकुळ । ऐसा श्रीकृष्णसंकल्प सबळ ।

तोचि झाला लोहाचें मुसळ । जाण तात्काळ ऋषिवाक्यें ॥७१॥

जें जें ब्राह्मणाचें वचन । तें तें अन्यथा हों नेदी श्रीकृष्ण ।

ब्राह्मणाचें जें वदे वदन । तें श्रीकृष्ण स्वयें सत्यत्वा आणी ॥७२॥

देखोनि ऋषीश्वरांचा कोप । ऐकोनि कुलक्षयाचा शाप ।

यदुकुमरां अतिसंताप । भयें कंप सूटला ॥७३॥

 

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी