यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्षिकपर्वसु ।

वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीयव्रतधारणम् ॥३७॥

ऐक दीक्षेचें लक्षण । वैदिकी तांत्रिकी दोन्ही जाण ।

वैदिकी वेदोक्तग्रहण । तांत्रिकी जाण । आगमोक्त ॥७६॥

वैष्णवी दीक्षा व्रतग्रहण । पांचरात्रिक मंत्रानुष्ठान ।

हें आगमोक्त शुद्ध लक्षण । व्रतधारण तें माझें ॥७७॥

वैष्णवव्रतधर्मासी । पर्वें करावीं वार्षिकेंसी ।

जे बोलिलीं चातुर्मासीं । एकादश्यदि जयंत्या ॥७८॥

शयनी कटिनी प्रबोधिनी । पवित्रारोपणी नीराजनी ।

वसंतदमनकारोपणी । जन्मदिनीं जयंत्या ॥७९॥

इत्यादि नाना पर्वकाळीं । महामहोत्साहो पूजावळी ।

नीराजनें दीपावळी । मृदंगटाळीं गर्जत ॥१२८०॥

उचंबळोनि अतिसुखें । यात्रे निघावें येणें हरिखें ।

दिंडी पताका गरुडटके । नामघोषें गर्जत ॥८१॥

यात्रे जावें ज्या देवासी । तो देवो आणी निजगृहासी ।

आपली आवडी जे मूर्तीसी । ते प्रतिमेसी प्रतिष्ठी ॥८२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel