स्त्रीणां निरीक्षणस्पर्शसंलापक्ष्वेलनादिकम् ।

प्राणिनो मिथुनीभूता न गृहस्थोऽग्रस्त्यजेत ॥३३॥

नैष्ठिक ब्रह्मचारी संन्यासी । वानप्रस्थ वनवासी ।

तिहीं न पहावें स्त्रियांसी । हा मुख्यत्वें त्यांसी स्वधर्म ॥३९॥

स्त्री देखतांचि दिठीं । सांडूनियां पर्णकुटी ।

पळावें गा उठाउठी । मा कराव्या गोठी घडे केवीं ॥३४०॥

स्वप्नींही स्त्रियेच्या स्पर्शासी । करूं नये या तिघांशीं ।

करितांचि मदनु त्यांसी । वीर्यपातासी उपजवी ॥४१॥

त्या स्त्रियांसी क्रीडाविनोद । करितां विध्वंसे स्वधर्मकंद ।

यालागीं स्त्रीगुणानुवाद । न करिती शुद्ध सज्ञान ॥४२॥

स्त्रियांचे हावभावदर्शन । एकांत गुह्य संभाषण ।

नाना विनोद अंगस्पर्शन । परिहासन मदनोक्ती ॥४३॥

एतुकेंही जेथ घडे । तेथ कामाचा घाला पडे ।

स्वधर्म समूळ बुडे । धैर्याचें उडे निजसत्त्व ॥४४॥

गृहस्थाचिये प्रवृत्ती । परस्त्रियेसी ऐसी गती ।

जाहलिया जाण निश्चितीं । अपावो अंतीं पावेल ॥४५॥

स्त्री ते अग्निकुंडासमान । पुरुष तो घृतकुंभ जाण ।

तेथ द्रवतां अंतःकरण । अर्ध क्षण लागेना ॥४६॥

घृत वेंचलियापाठीं । घटासी झालीं वर्षें साठी ।

तरी अग्नीशीं जाहल्या भेटी । द्रवता पोटीं तोही धरी ॥४७॥

तेवीं वार्धक्यावयसेंसीं । एकांत जाहलिया स्त्रियेंशीं ।

गोष्टीमात विनोदेसीं । कामाचा त्यासी घाला पडे ॥४८॥

त्यागावी कामिनीसंगती । हा मुख्य त्याग परमार्थीं ।

हेंचि स्वमुखें श्रीपती । उद्धवाप्रती बोलिला ॥४९॥

पराशर‍ऐसा महंत । मत्स्योदरीशीं जाहला रत ।

यालागीं स्त्रियेचा एकांत । अनर्थभूत पुरुषासी ॥३५०॥

मैथुनभूत जे प्राणी । पशुपक्षी आदिकरूनी ।

सादरें न पहावे नयनीं । पाहतां कडकडूनि काम खवळे ॥५१॥

मत्स्यमैथुन देखिल्यासाठीं । खवळल्या कामाच्या परिपाठी ।

सौभर ऋषीश्वरें तपकोटी । मैथुनासाठीं नाशिल्या ॥५२॥

यालागीं कामाचें दर्शन । कां कामाची आठवण ।

पुरुषासी बाधक जाण । कामस्मरण न करावें ॥५३॥

हृदयीं नव्हे कामसंचार । तैसा करावा सदाचार ।

भूतें पहावीं मदाकार । हा मुख्य प्रकार हरी बोले ॥५४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी